Romatolojik hastalıklar eklemler, kaslar, tendonlar, kemikleri etkileyen, yangı ile seyreden bir dizi hastalıktır. Bazı romatolojik hastalıklar iç organları da etkileyebilir. Bu hastalıklar zaman içerisinde vücudun bazı bölgelerinde fonksiyon kaybına sebep olmaktadır. En sık görülen romatizmal hastalıklar romatoid artrit, ankilozan spondilit, sedef hastalığı, behçet hastalığı, ailevi Akdeniz ateşi, sistemik lupus eritematozusdur.

Romatizmal hastalıkların gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı iddia edilmektedir. Tedavide bağışıklık sistemindeki aşırı cevabı baskılamaya yönelik tedaviler uygulanmaktadır. Bu da bu hastalığa yakalananlarda aşı ile korunulabilen bulaşıcı hastalıkların daha sık görülmesine ve ağır seyretmesine neden olur. Bu nedenledir ki, romatolojik hastalığı olan kimselerin enfeksiyonlardan korunması büyük önem taşımaktadır. 

Enfeksiyonlardan korunmanın en önemlive en etkin yolu aşılanmaktır. Birçok bilimsel çalışmada aşıların romatizmal hastalıklar üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Kızamıkçık ve grip virüslerine karşı geliştirilmiş aşıların otoimmün hastalıklara sebep olduğuna dair birkaç iddiaya rağmen, çok sayıda çalışmanın sonuçları, aşıların romatizmal hastalık gelişimine sebep olmadığınıromatizmal hastalığı olan bireylerde belli şartlarda uygulandığında zararı değil, gerekli olduğunu göstermiştir. 

Romatizmal hastalığı olan, ancak hiç tedavi almayan hastaların aşı yapılmasıyla ilgili herhangi bir engeli yoktur. Sadece hastalığı için ağır derecede bağışıklık sistemini baskılayan tedavi alan kişilerin doktorlarının kontrolünde aşılanması uygun olur. Romatizmal hastalığı olan kişilerin, yaşına uygun olarak çocukluk çağı aşıları ile aşılanmalarının yanında,  grip ve pnömokok enfeksiyonlarına karşı da aşılanması gerekmektedir. 

Aşı uygunlananlarla aşı uygulanmayanlar arasında romatizmal hastalıklara yakalanma açısından fark yoktur. 

Aşılar romatizmal hastalıklara neden olmamaktadır.

Kaynaklar:

  1. CDC –Erişkinler İçin Aşılama Önerileri

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/adult.html

  1. CDC-Çocuklar için Aşılama Önerileri

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/child-adolescent.html

  1. Piyush RanjanAvinash ChakrawartyArchana Kumari,Jitendra Kumar

Immunization in Patients with Rheumatic Diseases: A Practical Guide for General Practitioners. J Clin Diagn Res. 2015; 9: OE01–OE04.

  1. Aron-Maor, Shoenfeld Y. Vaccination and systemic lupus erythematosus: the bi-directional dilemmas. Lupus. 2001; 10:237-40.
  2. Bach JF. Protective role of infections and vaccinations on autoimmune disease. J Autoimmun. 2001;61:347-53.
  3. Chen RT, Pless R, Destefano F. Epidemiology of autoimmune reactions induced by vaccination. J Autoimmun. 2001;16:309-18
  4. Abu-Shakra M, et al. Influenza virus vaccination of patients with systemic lupus erythematosus: effects on disease activity. J Rheumatol. 2000;2:1681-5
  1. Ioannou Y, Isenberg DA. Immunisation of patients with systemic lupus erythematosus: the current state of play. Lupus. 1999;8:497-501. General review, indicating safety and efficacy of contemporary vaccinations.
  2. Papadopoulou DSipsas NV. Comparison of national clinical practice guidelines and recommendations on vaccination of adult patients with autoimmune rheumatic diseases.

Rheumatol Int. 2014;34:151-63. 

  1. 10. Holvast A,Huckriede A,Wilschut JHorst GDe Vries JJBenne CAKallenberg CGBijl M. Safety and efficacy of influenza vaccination in systemic lupus erythematosus patients with quiescent disease. Ann Rheum Dis. 2006;65:913-8