Elektronik donanım, yazılım ve insandan oluşan bir sistemdir. Ana depodan alınıp kişiye uygulanıncaya kadar her bir doz aşı ve antiserumun hem sıcaklık hem de stok düzeyini tüm depo, araç ve dolaplarda canlı (7/24) izlemektedir. Kullanıcıyı uyaran ve yönlendiren kanıta dayalı ve karekod tabanlı soğuk zincir kalite sistemidir.

Karekod sayesinde aşının seri numarası ile aşı uygulanacak kişinin TC no eşleştirilmektedir.

Soğuk Zincir: 

Aşı ve antiserumun üretildiği andan kişiye uygulanıncaya kadar saklama ve taşıma koşullarını içerir. Aşı ve antiserumlar için sıcaklık +2 - +8 aralarında olup ideal sıcaklık +4 derecedir.

  • Soğuk zincir, bir aşının etkinliğini üretiminden kişiye uygulanana kadar koruyan ve ihtiyacı olanlara yeterli miktarda etkin aşının ulaşmasını sağlayan insan ve malzemeden oluşan sistemdir. 
  • Kullanılan aşılar etkin değilse, %100 aşılama hızlarına ulaşılsa bile bağışık bir toplum oluşturma hedefine ulaşılamayacaktır. 
  • Bu nedenle soğuk zincir GBP’nın en önemli bileşenlerinden biri olarak büyük önem taşımaktadır.

Yurt çapında 12102 sıcaklık takip cihazı ile 9954 farklı birimde bulunan 13055 stok birimi (dolap/soğuk hava deposu) ve 160 soğuk nakil aracı izlenmektedir.
Aylık ortalama 2 Milyon doza kadar aşı uygulaması ATS üzerindeki kontroller sonrası yapılmaktadır.
ATS çağrı merkezi üzerinden 7 gün 24 saat sıcaklık aşımı, elektrik kesintisi uyarıları ilgili birimlere yapılmakta ve tüm stok işleyişi konularında destek verilmektedir

ATS, kanıta dayalı – aşı/soğuk zincir kalite sistemidir. 

ATS, Aşı lojistiğinin en önemli bileşeni insan faktörünü desteklemekte ve yardımcı olmaktadır.

Bu sistem ile sıcaklık izleme, değerlendirme ve yönetimi dışından tüm lojistik “lot” tanımı ötesinde her bir karekod ile doz doz stok hareketinden eşlenmiş sıcaklığına kadar izlenmekte, acil durumlarda kullanıcılar uyarılmaktadır. Bu özelliği sayesinde dünyada eşi benzeri bulunmamaktadır.

Yaklaşık 70.000 sağlık personeli ile saniyeler, dakikalar içerisinde iletişim kurabilecek bir iletişim alt yapısı barındırmaktadır. Tüm envanter sıcaklık, stok, hacim ve araç takip dahil lojistik yapısı canlı olarak izlenebilmektedir.
Tüm cihazlarla uyumlu çalışabilecek mobil yazılımlar da halen kullanılmaktadır.

Yıllar içinde yürütülmekte olan eğitimler ve çalışmalar sonrasında merkezden en uç noktaya kadar aşılama çalışmalarında yer alan sağlık personelimiz soğuk zinciri ve önemini bilmekte buna göre hareket etmektedir. Soğuk zincir ve stok takibi yetişmiş ve sorumluluk sahibi sağlık personeli eliyle işletilmektedir. Yıllarca yürütülmekte olan bu çalışmalar halkın aşı uygulaması konusunda Bakanlığımız ve sağlık personeli eliyle sağlanan aşı güvenliğine duyduğu güveni daha da arttırmıştır.

Ülkemizde özel aşı satışı ve kullanımı, grip aşıları dahil toplam aşıların %1’inden daha azdır. Bakanlığımızın aşı ve antiserum konusunda soğuk zincirin kalitesini garanti etmektedir. Bu güvene bağlı olarak uygulanan bağışıklama hizmetleri neticesinde aşı ile önlenebilir hastalıkların, sakatlıkların ve ölümlerin en az görüldüğü ülkelerden birisi olmanın haklı gururu yaşanmaktadır. Halkımız, Bakanlığımız tarafından tedarik edilen, korunan, dağıtılan, denetlenen ve uygulanan aşılara güvenmekte, çocuklarının aşılarını aile hekimlerine yaptırmaktadır.

Aşılar;

1. Koruyucu sağlık hizmetlerinin temel bileşenlerinden birisidir.
2. Stratejik ürünlerdir.
3. Hastalık kontrol programlarının bileşenidir.
4. Salgın kontrolü (difteri, çocuk felci, v.b.) sağlama amacına hizmet eder.
5. Düşük maliyetlidir ve hastalık önlemede maliyet etkin bir yöntemdir.

Her yıl ortalama 46 milyon doz aşı ve antiserum tedariği, lojistiği, ısı izlemi başarılı bir şeklide yürütülmektedir. Aşı ve antiserum tedariği yanında enjektör, enjektör atık kutusu, standart tip aşı nakil kabı, 81 il ihtiyacı iklimlendirmeli aşı nakil aracı temini, milli aşı projeleri, aşı saklama dolabı ve ATS nin geliştirme ve kontrol iş ve işlemleri yürütülmektedir.

Aşı lojistiği konusunda Bakanlığımız bölge ve dünya ülkeleri için örnek gösterilmekte, bilgi paylaşımı için yönlendirmeler yapılmaktadır.

Ülkemiz, soğuk zincir kalitesi ile tartışmasız dünyanın en iyisidir.